Naam
Catherine van Campen, Marije Schuurman, Stef Visjager, Tjitske Mussche
Ruimte
1.30
Vakgebied
Muziek, geluid
Social
Website Tjitske Mussche
https://www.radiomakersdesmet.nl/