organisatie

Vereniging

Het Veem is een vereniging. Iedere gebruiker is automatisch lid van de vereniging. Ook heeft elk bedrijf of atelier recht op een stem in de adviesraad. Deze komt regelmatig bij elkaar.

Belangrijke vraagstukken van het Veem komen op de agenda, die dan in de adviesraadvergadering besproken worden. Volgens de statuten geeft de adviesraad slechts adviezen aan het bestuur, maar in de praktijk worden die vrijwel als bindend ervaren. De taken van de vereniging zijn in verschillende commissies opgedeeld.

Nieuwkomerskommissie

De nieuwkomerskommisie wordt afgevaardigd uit de adviesraad. De kommissie licht geïnteresseerden in over de gang van zaken in het Veem. Er vindt een gesprek plaats met de kandidaten. Er worden kriteria gehanteerd om te bekijken of een bedrijf of atelier in het Veem past.

Enkele van deze criteria zijn:

  • is het bedrijf of atelier een bijdrage aan de diversiteit binnen het gebouw?
  • is het bedrijf kleinschalig?
  • bij bedrijf wordt gelet op de kredietwaardigheid. Bij starters geldt dat er een ondernemersplan getoond moet kunnen worden.

Naast deze kriteria houdt de kommissie in het oog of de verhoudingen tussen bedrijfseconomische bestemmimg en artistieke bestemming niet in strijd is met de subsidievoorwaarden. De nieuwkomerskommissie brengt verslag uit aan de adviesraad die tenslotte de beslissing maakt.

Bouwcommissie

De bouwkommisie speelde in het verleden een belangrijke rol in de organisatie en de kwaliteits-bewaking van de gehele verbouwing van ons pakhuis. Volgens de plannen van de architecten werd het Veem voor een groot gedeelte verbouwd in zelfwerkzaamheid. Gespecialiseerde zaken zoals het sprinklersysteem werden uitbesteed aan externe bedrijven. Nu de verbouwing voltooid is draagt de bouwkommissie zorg voor het onderhoud van het gebouw.

Ontwerpcommissie

De ontwerpkommissie draagt zorg voor de afwerking en verfraaing van het gebouw. Hierin zijn de kunstenaars binnen het Veem nauw betrokken

Zelfwerkzaamheidscommissie

Coördineerd de werkzaamheden die in eigen beheer uitgevoerd kunnen worden door Veem leden waarmee zwh- uren verdiend kunnen worden die dan verekend worden met de huur.